Rohdokset

Yleistä


Rohdoksiksi sanotaan lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettuja tuotteita, joilla ei ole lääkintäviranomaisen antamaa rajoitusta myyntiin. Rohdoksia voi siis myydä vapaasti muuallakin kuin apteekeissa. Apteekeissakin ne ovat erillään varsinaisista lääkkeistä. Rohdos ei saa olla synteettisesti valmistettu. Se on yleensä kasvikunnasta peräisin oleva uute, tiiviste tai jauhe. Rohdoksen lähde on usein vanhan perimätiedon mukainen valmiste ja silloin se valmistetaan perimätiedon mukaaisesti.

Valmisteet


Rohdokset ovat siis yleensä kasvikunnan tuotteita, joiden lääkkeellistä tehoa ei ole tutkimuksella todistettu. Tai sitten niiden teho on tutkimuksessa osoitettu niin vähäiseksi, että niillä ei voi korvata varsinaisia lääkeaineita. Usein rohdoksien vaikuttava aine on sama, joka tutkimusten kautta päätyy funktionaalisiin elintarvikkeisiin osana sen koostumusta. Joitakin rohdoksia on poistettu myynnistä niiden myrkyllisyyden takia.

Hyödyllisyys


Koska niiden lääkinnällistä tehoa ei ole joko todistettu tai ne ovat varsinaisiin lääkkeisiin nähden heikkoja, niitä käyttävät ne, joille varsinaiset lääkkeet eivät sovi. Toinen ryhmä ovat ne, jotka uskovat niistä saavansa apua johonkin vaivaan, joka ei lääkinnällisellä hoidolla ole parantunut. Kolmas ryhmä ovat ne, jotka käyttävät niitä samalla tavalla kuin funktionaalisia elintarvikkeita käytetään, elämän laadun parantamiseen ja tautien ennalta ehkäisemiseen.

Huomattavaa


Rohdoksia ei ole kovin hyvin tutkittu samanlaisilla sokkotesteillä kuin varsinaisia lääkeaineita. Tästä syystä niiden aiheuttamista sivuvaikutuksistakaan ei ole rekisteriä. Tästä syystä pahatkin rohdosten aiheuttamat vauriot jäävät huomaamatta. On raportoitu, että monilla rohdoksilla on yllättäviä sivuvaikutuksia. Maksavauriot ovat tavallisia varsinkin jos niitä käytetään tavallisten lääkkeitten kanssa. Lisäksi esimerkiksi mustajuuri aikaansaa suolen tukkeutumista. Joillakin valmisteilla on havaittu myrkytysoireita. Rohdoksiin onkin sen takia suhtauduttava erikoisella varovaisuudella.


.