Ravintolisät

Aminohapot ja niiden merkitys yleensä

Ihminen ei pysty itse tuottamaan kaikki tarvitsemiaan aminohappoja. Koska niitä tarvitaan elimistön proteiinien tuottamineen, niitä on saatava ruoan mukana. Normaalisti monipuolista ravintoa syövä ihminen ei tarvitse erikoisia lisiä. Sen sijaan dieetit, joista puuttuu eläinperäinen proteiini kokonaan, saattavat olla puutteellisia erityisesti kasvavalle lapselle. Puute vaikuttaa aivojen kehittymiseen ja aiheuttaa älykkyden alenemista. Tutkimuksia on tehty runsaasti kehitysmaissa mm US ARMYn taholta.

Ravintolisiä käytetään esimerkiksi lihasmassan rakentamiseen. Ravintolisä koostuu aminohapposeoksesta, vitamiineista, hivenaineista ja valikoiduista rohdoksista. Tehoa täydennetään anabolisilla steroideilla tai vastaavilla lääkeaineilla. Urheilijoilla tämä on kiellettyä, joskin on tunnustettu, että ravintolisillä on merkitystä rajussa harjoittelussa kun normaaliravinnosta ei ehdi imeytyä riittävästi elimistön tarvitsemia aineita.

Kokonaan toinen asia on sairaan ihmisen lihasmassan lisääminen sairaalaolosuhteissa onnettomuuden tai jonkun taudin jälkitilan hoitamisessa.

Muutamien aminohappojen erityiset vaikutukset tunnetaan.

Arginiini


Arginiini muodostaa typpioksidin lähteen ja on siis mukana verisuonten supistumisen tai laajentumisen säätelyssä. Arginiinilisä on hyödyllinen korkeaa verenpainetta sairastavalle. Tavallinenkin ihminen saa siitä lisää kuntoa. Kun arginiini, magnesium ja sinkki yhdistetään samaan valmisteeseen, se lisää testosteronin tuotantoa ja parantaa mieskuntoa vanhenevalla ihmisellä. Eritoten runsaalla hiilihydraattipitoisella ruoalla elävä mies hyötyy siitä selvästi. Tutkimuksia on tehty ja ne ovat myönteisiä.

Asparagiini


Asparagiinin väitetään lisäävän mieskuntoa, mutta tutkimuksia ei ole. Asparagus eli parsa on tunnettu ravintokasvi Euroopassa. Sitkeä perimätieto vannoo, että sillä on positiivinen vaikutus. Parsa sisältää runsaasti juuri asparagiinia.

Glutamiini, glutamiinihappo, glutamaatti


Glutamaatti on aromisuolana käytetty aminohappo. Sitä esiintyy natriumglutamaattina kaikissa valmisteissa, joissa on nimi AROMIsuola. Glutamaatti on ollut Aasiassa kauan tunnettu aminohappo ja sitä on mm soijakastikkeessa. Sen vaikutus ruoan makuun on selkeän voimistava. Lihan aromi tulee voimakkaammin esille glutamaattia käytettäessä.

Glutamaatti on aivojen toiminnassa eräs monista hermojen välittäjäaineista. Verenkierrossa oleva glutamaatti ei kuitenkaan pääse suoraan aivoihin veri-aivoesteen takia. Aivot ottavat esteen ansiosta vain sitä mitä ne tarvitsevat. Kuitenkaan veri-aivoeste ei ole aukottoman tiivis kaikilla kasvavilla lapsilla. Liiallinen glutamaattimäärä saattaa aiheuttaa aggressiivista käyttäytymistä ja ihon punotusta.

Glutamaatti laajentaa voimakkaasti ihon pinnalla olevia verisuonia aikuisellakin ja aiheuttaa ns FLUSH-ilmiön. Tämä on täysin vaaratonta ja ohimenevää. Jotkut kokevat sen kiusallisena ja väittävät sen olevan allergiaa. Glutamaatille EI VOI kuitenkaan allergisoitua, koska se on elimistössä jatkuvasti kiertävä aminohappo, jota tarvitaan kaikkialla. Elimistö tuottaa sitä itse tarvittavia määriä. Sen sijaan ihmisten herkkyys glutamaatin tuottamalle ilmiölle vaihtelee. Jokainen voi kokea ilmiön nautittuaan muutaman gramman glutamaattia kerralla.

Gluitamaatin fysiologisista vaikutuksista ei ole tutkimuksia. Väitetään sen lisäävän mieskuntoa. Mutta joka tapauksessa sen vaikutus on paljon heikompi kuin arginiinin.

Tryptofaani


Tryptofaania ei elimistö pysty itse muodostamaan. Sitä on saatava ravinnon mukana. Se on proteiinien olennainen osa ja sitä tarvitaan varsinkin lapsen kehittyessä aikuiseksi.

Tryptofaani on serotoniinin (5-hydroksityptamiini) lähde. Serotoniini on eräs aivojen pääasiallisista välittäjäaineista. Se muodostaa dopamiinin kanssa parin, joiden merkitys selvitettiin jo hyvin varhain. Serotoniinin vähyys laskee mielialaa, aiheuttaa masennusta ja toimintakyvyttömyyttä. Ravintolisänä annettava tryptofaani voi vaikuttaa jopa samalla tavalla, mutta nopeammin kuin lääkevalmisteet. Tryptofaanin yliannostusta ei ole helppo saada, koska ravinnossa sitä ei ole sellaisia määriä eikä sitä apteekistakaan vielä saa.

Rasvahapot


Tutkimuksessa on selvinnyt, että ravintorasvojen laadulla on voimakas merkitys elimistön terveyteen. Kiinteät, tyydyttyneet eläinperäiset rasvahapot ovat haitallisia tietyssä mielessä ja tyydyttymättömät ja erikoisesti monityydyttymättömät ovat terveyttä edistäviä.

Edulliseksi katsotaan vain maitorasvassa oleva A- ja D-vitamiini. Maitovalmisteessa on myös elimistön tarvitsemaa kalsiumia. Mutta rasvan määrällä on suuri merkitys. Sensijaan kasvirasvan ja -öljyn sisältämät tyydyttymättömät rasvat ovat edullisia vaikutukseltaan. Samalla tavalla myös kalaöljy on terveellistä.

Esimerkiksi rypsiöljyn koostumus on seuraava:

Rasvaa 100%
Tyydyttyneitä 5-6
Kertatyydyttymättömät 57
Monityydyttymättömät 32, joista
linolihappo 21
alfalinoleenihappo 10
n-6/n-3-suhde 2,2
E-vitamiinia 24mg/100g
Ilmoitettu suhde n-6/n-3 on tärkeä.

Tyydyttymättömät rasvahapot; Omega-3-rasvahapot


Ravinnosta saatavia tyydyttymättömiä rasvahappoja on rasvaisissa kaloissa sekä kasviöljyissä. Näistä löytyy neljä erilaista tyydyttymättömien rasvahappojen sarjaa, joissa rasvahapot on jaettu ensimmäisen kaksoissidoksen sijainnin mukaan.

  • omega-3 eli n-3, joita saa vain ravinnosta
  • omega-6 eli n-6, joita saa vain ravinnosta
  • omega-7 eli n-7, joita muodostuu elimistössä ja saa myös ravinnosta
  • omega-9 eli n-9, joita muodostuu elimistössä ja saa myös ravinnosta
Elimistö ei pysty muodostamaan omega-3- ja omega-6-sarjan rasvahappoja jotka ovat linolihappo (LA) ja alfalinoleenihappo (ALA), eikosapentaeenihappo (EPA) ja dokosaheksaeenihappoa (DHA). Näitä kutsutaan välttämättömiksi rasvahapoiksi. Kasviöljyissä on lyhyitä eli linolihappoa ja alfalinolihappoa. Nämä on muutettava pidemmiksi ennenkuin niitä voidaan hyödyntää. Tietyt entsyymit muuttavat ALA:n EPA:ksi ja osittain myös DHA:ksi elimistössä. Muunnosnopeus on kuitenkin hidas. Tästä syystä kalaöljyn eikosapenteenihappo ja dokosahekseenihappo ovat parempia.

Omega-3-rasvahappoja saadaan

  • rasvaisesta kalasta
  • kasviöljyistä

Kasviöljyjen omega-3 on liian lyhyt suoraan käytettäväksi elimistössä., joten sen hyöty on pienempi. Täytyy  muistaa, että margariineissa käytetty kasviöljy raffinoidaan eli pelkistyksessä menetetään monityydyttymättömiä rasvahappoja. Teollisessa tuotannossa margariineihin muodostuu haitallisia yhdisteitä ja en niiden käyttöä suosittelisi.

Omega-3:n käyttö elimistössä

Omega-3-rasvahappojen suotuisa vaikutus selittyy elimistön kyvyssä muokata näistä bioaktiivisia aineita. Syklo-oksygenaasi (COX) tuottaa prostaglandiineja, jotka hillitsevät tulehduksia. Lipoksigenaasi (LOX) tuottaa leukotrieenejä, jotka myös hillitsevät tulehduksia.

Omega-3-rasvahappojen merkitys ihmisen terveydelle on selvinnyt hyvin. Niillä on sydän- ja verisuonitauteja vähentävä ominaisuus. Kalaöljy vähentää veren hyytymistaipumusta ja ehkäisee sydän- ja aivoveritulppien syntymistä. On myös selviä viitteitä siitä, että nämä rasvahapot vähentävät reuman aiheuttamia nivelmuutoksia ja hillitsevät tulehdusta. Viimeaikaiset havainnot tukevat myös ajatusta, että niillä olisi merkitystä lapsen aivojen kehittymiselle. Vanhusten dementiaan niillä näyttäisi olevan parantava vaikutus myös.

Suosituksia

Koska rasvojen sisältämä suuri energiamäärä rajoittaa rasvojen ylenmääräistä nauttimista, pitää kiinnittää huomiota rasvojen (rasvahappojen) laatuun. Ei siis käy päinsä, että syödään runsaasti eläinrasvoja ja otetaan niiden lisäksi ikään kuin varmuuden vuoksi kasvisöljyjä. Ylimääräinen ravinnosta saatu energia muuttuu elimistössä rasvavarastoksi ja ihminen lihoo. On siis kiinnitettävä huomiota ruoan mukana saadun ravintorasvan laatuun. Eläinperäiset poislukien kalasta saatavat, on vähennettävä mahdollisimman pieneen. Niiden tilalle valitaan terveellisempiä öljyjä.

Esimerkiksi paistamisessa voidaan voin sijasta käyttää kotimaista rypsiöljyä. Sen sisältämä E-vitamiini kestää paistamisen erittäin hyvin. Viikoittain pitäisi syödä kaksi tai kolme kala-ateriaa jossakin muodossa. Rasvainen kala on etusijalla. Jos kalaa ei voida allergian tai vastaavan takia syödä, on otettava tarvittava määrä omega-3:a kalaöljynä pullosta tai kapselina.

.