Verenpaine

Kohonnut verenpaine määritellään taudiksi, mutta se on oire, ei tauti.

Kaikki se mitä seuraavilla sivuilla esitän, on omaa tulkintaani eri lähteistä. En ole lääkäri enkä pyri antamaan lääkinnällisiä ohjeita.

Fysiologia


Verenpaineen säätely on monen tekijän summa. Verenpaine muodostuu lyhyesti kerrottuna seuraavista tekijöistä:
 Kuten edellä linkissä todettiin, verenpainetta säädellään hermoston ja säätelevien hormonien kautta.

Hormonaalinen säätely on lyhyesti seuraava

Verenpaine pysyy tasapainossa ellei joku siihen vaikuttava tekijä muuta sitä. Verenpaineen nousulla on kaksi merkitystä

 Normaalipaine on 120/80 mmHg. Kun yläpäine nousee yli 150:n puhutaan kohonneesta verenpaineesta ja lääkityksestä. Verenpaine vaihtelee kuitenkin laajoissa rajoissa, joten mittauksessa pyritään löytämään lepopaine. Lepopaine ei ole ainoa merkittävä tekijä verenpaineessa. On tärkeää, että paineen vaihtelurajat ovat riittävät rasituksen sietoa silmälläpitäen.

Liiallisen verenpaineen syntymekanismit

Oletan tässä, ettei rakenteellisia syitä verenpaineen nousulle ole. En puhuisi verenpainetaudista, koska se ei ole tauti, vaan seuraus, oire. Verenpaineen säätelymekanismi yrittää selvitä tilanteesta, joka ei ole normaali. Tällaisia tilanteita ovat
Käyttämällä vähemmän suolaa tai käyttämällä tavallisen suolan sijasta mineraalisuolaa vaara kumotaan. Vuorokaudessa sisäänotetun natriumsuolan määrä ratkaisee kuinka paljon nestettä on elimisöön kerättävä, että fysiologinen osmoottinen paine veressä saavutetaan. Toisin sanoen suola aiheuttaa tarpeen laimentaa verta ja kudosnesteitä. Edellä mainittu säätely yrittää nostaa verenpainetta ja poistaa natriumia, jotta tasapaino saavutetaan. Natriumia ei voi poistaa määrättömästi, koska toinen tärkeä elektrolyytti, kalium, poistuu myös. Tilannetta voi parantaa huolehtimalla riittävän magnesiumin määrän saannista. Magnesium auttaa palauttamaan tasapainon.

Liikalihavuus lisää sydämen työtaakkaa ja lisää samalla verenpainetta.

Arginiini on typpioksidin lähde ja se taas aiheuttaa verisuonten laajenemisen ja supistumisen. Sen vaikutuksesta ääreisverenkierron vastusta säädellään. Jos ravinnosta saatavan proteiinin arginiini-lysiini-suhde on alle yhden, arginiinia ei oteta tarpeeksi verisuonen endoteelisoluihin. Lysiini kilpailee sisäänotossa ja estää arginiinin hyväksikäytön. Jos ravinto on voittopuolisesti lysiinirikasta, ääreisverenkierron säätely ei toimi.

Juoksevien rasvojen merkitystä ei ole kunnolla selvitetty. Näyttää kuitenkin siltä, että ne lisäävät verisuonten seinämien joustavuutta ja vähentävät sitä kautta lepopainetta. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että ne säästäisivät sydäntä.

Magnesium on mukana monien entsyymien toiminnassa ja se näyttää toimivan munuaisten ionipumppujen toiminnassakin. On tunnettua, että kohonnut veren magnesiumtaso merkitsee alentunutta verenpainetta.

Lääkintä


Verenpaine voidaan lievissä tapauksissa hoitaa ilman lääkkeitä. Resepti voisi olla seuraava
Verenpaineeseen voidaan vaikuttaa kaikissa niissä mekanismeissa, jotka säätelevät painetta
Löytyy myös uusia lääkkeitä, joilla vaikutetaan verenpaineen hormonaaliseen säätelyyn.